در این وبینار شرکت کنندگان می آموزند که :

 • Gamification چیست و چرا باید از آن استفاده کرد.
 • آشنایی مقدماتی عوامل مانع در سر راه پذیرش فرآیندها، استراتژی ها، ابزارهای کسب و کار چه مواردی هستند.
 • چگونه می توان در افراد ایجاد انگیزه نمود.
 • استراتژی ها، فرآیندها، نرم افزارها، مدل های کسب و کار و ... چگونه در سازمان مورد پذیرش قرار گیرند.
 • با مدل Octalysis آشنایی اولیه پیدا می کنند.
 • ویژگی های انواع Player ها را درک می کنند.
 • مروری بر چند نمونه اجرا شده از Gamification.
مخاطبین وبینار:
 • مدیران میانی و ارشد کسب و کار
 • مدیران میانی و ارشد فرآیندها
 • کارشناسان، مدیران مانی و ارشد واحد تحلیل و طراحی سیستم ها
 • کارشناسان، مدیران میانی و ارشد واحدهای IT.
 • کلیه فعالین حوزه فرآیند، استراتژی، معماری سازمانی و مدل کسب و کار.

سرفصل ها:

 • آشنایی با Gamification
 • آشنایی با مدل Octalysis و Driver های آن
 • آشنایی با مدل Bartel
 • مروری بر چند مثال عملی